Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi bir yanda müşteri  (Sözleşme’de ALICI olarak anılacaktır) ile diğer yanda eplatform8.com (Sözleşme’de SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.

1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) Alıcı tarafından Satıcı’nın web sitesi https://www.eplatform8.com üzerinden seçilen ürün veya ürünlerin (“Teslimat’’) bedeli karşılığında ALICIYA satılması ve gönderilmesini düzenler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. TARAFLARIN İRTİBATLARI – FATURA BİLGİLERİ

3.1. ALICI
Adı Soyadı:
Adres:
Tel. No:
E-Posta:

3.2. SATICI
Ünvanı: eplatform8.com
Adres : Yeniçeriler Cad. Peykhane Sk. No:6 K:2/203 Büyük Birol İşhanı ÇEMBERLİTAŞ Eminönü / İSTANBUL
Telefon: 0553 089 55 08
E-Mail : info@eplatform8.com

Alıcı ve Satıcı, Sözleşme içerisinde birlikte (‘’Taraflar’’) olarakanılacaktır.

4. TESLİMAT DETAYLARI

İşbu sözleşme konusu teslimat alıcı’nın Sözleşme’nin 3.1. Maddesinde belirtilen adresine gönderilecektir.

5. ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmayı tercih etmiş ise, belirttiği kredi kartından ödeme alınmıştır. Alıcı, ödemeyi havale ile yapmayı tercih etmişise Teslimat, ödeme Satıcı’nın banka hesabına geçtiğinde gönderilecektir.

7. GÖNDERİM

Teslimat, kargo ile Alıcı’ya gönderilecektir. Alıcı’nın ürün teslimi yaklaşık 15 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Alıcı’dan veya Satıcı bünyesi dışındaki bir taşıyıcıdan kaynaklanan gecikmelerden Satıcı sorumlu olmayacaktır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, makul şartlar altında öngörülmesi mümkün olmayan; doğal afet,saldırı, savaş, olağanüstü hal ve ekonomik sebepler dahil ve bunlarla sınırlı olmayan mücbir sebepler ile Sözleşme’nin şartlarının değişebileceğini kabulederler.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI

9.1. Ödeme Satıcı tarafından alındıktan sonra Teslimat’ın Alıcı’ya ulaştırılmasından sonra Alıcı tarafından 30 (otuz) gün sonra Sözleşme sona ermiş sayılır. Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmiş olması ve Taraflar’ın bir diğerinden talebi kalmaması halinde işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9.2. Alıcı, Teslimat kargoya iletilmeden önce Sözleşme’yi bildirim ile feshedebilir. Bu durumda İade, İptal ve Garanti Şartları’nda belirtilen süreç izlenecektir.

10. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.